Privacy beleid

Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Catclub Bloemendaal persoonsgegevens?
Van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van leden en donateurs.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Dat doet de Penningmeester.

Waarvoor verwerkt Catclub Bloemendaal persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid of donateur bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en email adres voor nieuws per mail. Wil je niet benaderd worden dan halen we je uit de mailinglijst.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.Verwerkt Catclub Bloemendaal ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Catclub Bloemendaal verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat Catclub Bloemendaal met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Comments are closed.