Organisatie

Cat in de branding

Bestuur

Activiteiten

Het bestuur is het algemene aanspreekpunt voor de club. Allesweters, onderhouden relaties met gemeente en Rijnland, ledenadministratie, financien, nieuwsbrieven, organiseren de jaarvergadering en bemoeien zich met de allerbeste bedoelingen voor de club overal mee…

En daarom laten we ze bij de clubkampioenschappen ieder jaar winnen.

Leden van het bestuur

Chris Eckebus (voorzitter)
Geurt Keers (secretaris)
Paul Slinkman (penningmeester)

Bouwcommissie

Activiteiten

De bouwcommissie coordineert het transport en de opbouw van de accommodatie aan het begin van het seizoen, doet de inventarisatie van onderhoud en organiseert de leden voor uitvoering daartoe. Ook de afbouw van de accommodatie ligt in handen van deze heren. Co is ook hier erelid en kan geraadpleegd worden voor adviezen.

Leden van de bouwcommissie

Sjak van de Louw
Peter van Bergen
Marten Muskee

Veiligheidscommissie

Activiteiten

De veiligheidscommissie draagt zorg voor de jaarlijkse keuring van de boten, onderhoud en beheer van cattracks en de steigerindeling. De veiligheidsCie coordineert ook de jaarlijkse boten aan- en afvoer, verhuur van de trailer(s). Dit om de tractorcommissie minimaal te belasten.

Leden van de commissie:

Max Belderbos
Martin van de Bunt

Comments are closed.